Dominic Scott
Радио Кафе Канал 77

Конгресна сала

Конгресната сала во Радио Кафе Канал77 располага со капацитет од 160 седишта. Салата е наменета за организација на симпозиуми, трибини, конгреси, форуми, саеми, модни ревии, прес конференции, изложби, дебати и др.

Салата располага со 3 кабини за симултан превод и 1 техничар. Просторот располага со професионален самостоен систем за озвучување во 3D сараунд и разгласен систем, како и платно за вршење на проекции. Салата може да послужи и за организација на коктели и кетерниг услуги за 350 посетители.

ПОГЛЕДНИ ЦЕНОВНИК
  • Капацитет од 160 седишта

  • Професионална опрема

  • 3 кабини за симултан превод

Радио Кафе Канал 77

Промо сала

Промо салата е наменета за помали настани до 30 лица како предавања, презентации, работни состаноци и слично. Салата располага со платно за проекции и флипчарт табла.

ПОГЛЕДНИ ЦЕНОВНИК
  • Капацитет од 30 седишта

  • Платно за проекции

  • Флипчарт табла

Dominic Scott